Inspekcje i diagnostyka drzew

Właściwa diagnoza to podstawa dobrej pielęgnacji i prawidłowego dalszego postępowania. Ta reguła sprawdza się również w przypadku drzew.

Jako certyfikowani Inspektorzy Drzew dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i sprzętem pozwalającym na ocenę faktycznego stanu zdrowotnego każdego, nawet trudno dostępnego, drzewa. Przeprowadzamy szczegółowe inspekcje drzew przy użyciu metod chroniących system korzeniowy, pień i koronę, głównie przy pomocy technik dostępu linowego.

Doradzamy w kwestii określania zakresu, celowości, rodzaju prac technicznych i konserwacyjnych, koniecznych do utrzymania drzew w stanie długowiecznym i bezpiecznym dla otoczenia. W przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu, chorych i słabych, określamy ryzyko złamania lub wywrócenia. W razie potrzeby jesteśmy w stanie wykonać niezbędne prace i zabiegi pielęgnacyjne .

Do celów diagnostycznych stosujemy powszechnie uznane i najnowocześniejsze metody m.in.:

  • VTA (czyli Visual Tree Assessment), podstawową metodę wizualną.
  • badania wnętrza drzewa tomografem dźwiękowym,
  • Test obciążeniowy SIM – próba obciążeniowa, znana również jako „pulling test” (j. ang.), jest zaawansowaną metodą badania drzew. W skrócie polega ona na stosowaniu kontrolowanego nacisku lub ciągnięcia na drzewo w celu oceny jego stabilności, wytrzymałości i zdolności do wytrzymywania obciążeń.

    Podczas tej próby stosuje się różne techniki, takie jak używanie specjalnych urządzeń do mierzenia nacisku lub siły wywieranej na drzewo. Badanie to może pomóc w określeniu, czy drzewo jest zdrowe, stabilne i bezpieczne, czy może istnieć ryzyko jego upadku lub uszkodzenia.

    Próba obciążeniowa jest szczególnie przydatna w ocenie drzew znajdujących się w obszarach publicznych lub w pobliżu budynków, gdzie istnieje ryzyko dla ludzi lub mienia w przypadku ich upadku. Pomaga również w podejmowaniu decyzji dotyczących konieczności przycięcia, usunięcia lub podjęcia innych działań wobec drzewa w celu zachowania bezpieczeństwa.


Na podstawie wykonanych badań diagnostycznych możemy wystawić opinię lub wykonać ekspertyzę dendrologiczną i środowiskową.

Jesteś zainteresowany? Napisz.