Nasza Oferta

Gdy korzystasz z naszych usług zawsze możesz liczyć na specjalistyczną diagnozę, konsultację i doradztwo. Wiemy, że odpowiednio dobrane metody działania gwarantują prawidłowy i estetyczny rozwój drzewa. Eliminujemy problemy (obecne i przyszłe) oraz zapewniamy bezpieczeństwo w jego otoczeniu.

PIELĘGNACJA DRZEW

Dla utrzymania i poprawy zdrowia, wyglądu lub bezpieczeństwa drzewa określamy i wykonujemy stosowne zabiegi pielęgnacyjne oraz usuwamy całe drzewa. Jesteśmy w stanie wykonać takie zabiegi nawet w najtrudniejszych warunkach dzięki stosowaniu odpowiednich technik: dostępu linowego lub z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Pielęgnacja drzewa zaczyna się na początku jego drogi, tuż po nasadzeniu. To inwestycja, która może przynieść korzyści pod warunkiem, że będzie wykonywana systematycznie i właściwie. Podobnie jest z opieką nad drzewami sędziwymi i pomnikami przyrody . Tutaj oprócz specjalistycznej, potwierdzonej certyfikatami wiedzy, niezbędne jest doświadczenie i zrozumienie procesu starzenia się drzewa, jako organizmu długowiecznego. W celu zachowania właściwej struktury, poprawienia kształtu i zapewnienia rozwoju drzewa stosujemy zabiegi pielęgnacyjne m.in.:
 • wycinanie gałęzi krzyżujących i ocierających się o siebie,
 • wycinanie suchych i obumierających gałęzi,
 • zakładanie wiązań i podpór stabilizujących drzewo, zapobiegających wyłamaniu konarów,
 • formowanie i prześwietlanie korony drzewa,
 • odżywiające i zabezpieczające system korzeniowy.
Wszystkie czynności rekomendujemy i dobieramy w zależności od faktycznych potrzeb, kondycji drzewa czy też warunków występujących jego w najbliższym otoczeniu. Opiekę nad drzewami wykonujemy przy użyciu bezpiecznych technik dostępu linowego. Wszelkie prace na drzewie i w jego otoczeniu przeprowadzamy przy pomocy narzędzi ręcznych i elektrycznych stosując biodegradowalne oleje. Czasami drzewa mogą stanowić bezpośrednie ryzyko dla bezpieczeństwa. Ocena jego stopnia i zastosowanie właściwych metod eliminacji zagrożenia to zadanie dla nas. Zwróć się do nas o pomoc, gdy drzewa są:
 • w kolizji z infrastrukturą, obiektami użyteczności publicznej, konstrukcjami, ruchem ulicznym,
 • zainfekowane przez patogeny, owady,
 • osłabione przez warunki atmosferyczne (np. burze, wichury),
 • martwe, złamane, słabe, zbutwiałe.
WYCINKA DRZEW

Gdy stoisz przed koniecznością wycięcia drzewa lub potrzebujesz pomocy w podjęciu ostatecznej decyzji – tutaj wkraczamy my. Ze swoją wiedzą, sprzętem i techniką. Dokonamy oględzin, doradzimy (również w zakresie przepisów prawnych) , w razie potrzeby zabezpieczymy i wykonamy fachowo nawet w miejscach z utrudnionym dostępem.

W kwestii załatwienia formalności prawnych także możesz na nas polegać. Przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskiwania zezwolenia bądź wykonamy go w Twoim imieniu.

Zadbamy przy tym o otoczenie, ubezpieczenie od szkód osobowych i majątkowych oraz w razie konieczności uprzątnięcie terenu i wywóz pozostałości po drzewie.

Wycinkę drzew w trudno dostępnych lokalizacjach wykonujemy metodą sekcyjną. Tniemy drzewo na mniejsze fragmenty i bezpieczne opuszczamy na linie transportowej. Stosowane techniki dostępu linowego, wspinaczkowego i arborystycznego umożliwiają nam podejmowanie najtrudniejszych wyzwań i ich realizację.

Wycięcie drzewa konieczne jest, gdy m.in.:

 • stanowi ono niedopuszczalne ryzyko,
 • jest przeszkodą, której nie można usunąć metodą przycinania,
 • znajduje się w miejscu budowy nowego obiektu,
 • wypiera lub uszkadza inne, bardziej wartościowe drzewa,
 • planuje się zastąpienie bardziej właściwym gatunkiem.

Pamiętaj! Wycinkę drzew regulują odpowiednie przepisy prawne.

O tym kto, w jakim terminie i gdzie musi uzyskać pozwolenie lub zgłosić zamiar usunięcia drzewa można przeczytać w zakładce „Przepisy prawne” .

W razie wątpliwości – zachęcamy do kontaktu poprzez formularz . Zapytanie nic nie kosztuje, a może uchronić przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

OPINIE I EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE

Jako specjaliści o kompetencjach potwierdzonych certyfikatami –  prestiżowym European Tree Worker i Certyfikatem Inspektora Drzew – sporządzamy opinie i ekspertyzy dendrologiczne.

Określamy w nich faktyczny stan drzewa (w tym wytrzymałość na działanie wiatru lub innych czynników), wytyczne pielęgnacyjne i wskazówki dot. dalszego postępowania. Są one niezbędne do prawidłowej pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach miejskich, wiejskich i leśnych. W przypadku drzew trudnych i zagrażających bezpieczeństwu mogą zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom czy startom materialnym.

Opinie i ekspertyzy dendrologiczne pomagają zachować drzewo w jak najlepszej kondycji, co jest szczególnie istotne dla okazów cennych przyrodniczo: drzew sędziwych i pomników przyrody, zabytkowych alei lub parków.

INSPEKCJE I DIAGNOSTYKA DRZEW

Właściwa diagnoza to podstawa dobrej pielęgnacji i prawidłowego dalszego postępowania. Ta reguła sprawdza się również w przypadku drzew.

Jako certyfikowani Inspektorzy Drzew dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i sprzętem pozwalającym na ocenę faktycznego stanu zdrowotnego każdego, nawet trudno dostępnego, drzewa. Przeprowadzamy szczegółowe inspekcje drzew przy użyciu metod chroniących system korzeniowy, pień i koronę, głównie przy pomocy technik dostępu linowego.

Doradzamy w kwestii określania zakresu, celowości, rodzaju prac technicznych i konserwacyjnych, koniecznych do utrzymania drzew w stanie długowiecznym i bezpiecznym dla otoczenia. W przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu, chorych i słabych, określamy ryzyko złamania lub wywrócenia. W razie potrzeby jesteśmy w stanie wykonać niezbędne prace i zabiegi pielęgnacyjne .

Do celów diagnostycznych stosujemy powszechnie uznane i najnowocześniejsze metody m.in.:

 • VTA (czyli Visual Tree Assessment), podstawową metodę wizualną.
 • badania wnętrza drzewa tomografem dźwiękowym,
 • system DynaTree, umożliwiający analizę wychylenia i ocenę odporności na wiatr,

Na podstawie wykonanych badań diagnostycznych możemy wystawić opinię lub wykonać ekspertyzę dendrologiczną i środowiskową.

DRZEWA SĘDZIWE I POMNIKI PRZYRODY

Drzewo, jak każdy żywy organizm, potrzebuje sprzyjających warunków do egzystencji i odpowiedniej opieki. Ta ostatnia odgrywa szczególną rolę w przypadku starych, wiekowych drzew. Wymagają one stałej, uważnej i specjalistycznej pielęgnacji oraz często leczenia.

Opieka nad drzewami sędziwymi, pomnikami przyrody to specjalizacja szczególnie dla nas ważna. Doceniamy ich ogromną wartość przyrodniczą i historyczno-kulturową. Niewłaściwa pielęgnacja i ingerencja w ich otoczenie mogą prowadzić do pogorszenia stanu, a w konsekwencji nawet utraty drzew weteranów.

Staramy się temu zapobiec, zachować świadków historii i strażników pamięci w najlepszej kondycji. Diagnozujemy, określamy i wykonujemy odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, wydajemy opinie i ekspertyzy wraz z instrukcjami ochronnymi. Dzięki temu polepsza się ich kondycja oraz zwiększa szansa na długie i zdrowe życie.

Jeśli dobro tych nielicznych jest ważne również dla Ciebie – trafiłeś pod właściwy adres!

FREZOWANIE PNI
Najlepszą metodą usunięcia resztek drzew w postaci pnia oraz pozostałości po wycince jest frezowanie. Polega na mechanicznym skrawaniu pnia drzewa i pozwala na rozdrobnienie nawet do 20-40 cm poniżej poziomu gruntu. Dzięki temu łatwo i szybko pozbywamy się nierówności terenu, pozyskujemy dodatkową przestrzeń oraz eliminujemy przeszkody terenowe w postaci pnia.
ROZDRABNIANIE GAŁĘZI

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie gałęzi, które pozostają po wycince lub pielęgnacji drzew, jest ich rozdrobnienie. Sposób ręczny jest czasochłonny i mało efektywny, dlatego oferujemy zrębkowanie mechaniczne gałęzi przy użyciu specjalistycznego rębaka. Uzyskane w ten sposób niewielkie zrębki można wykorzystać jako materiał do ściółkowania terenów zielonych, kompostowania lub na prośbę klienta usunąć.

SADZENIE DRZEW

Obok pielęgnacji jesteśmy entuzjastami sadzenia drzew, ale tylko w sytuacji, gdy wykonywane jest ono wg określonych zasad.

Doradzamy w doborze odpowiedniego gatunku drzewa, wyborze optymalnej lokalizacji uwzględniającej docelowe wymiary drzewa i jego odporność na choroby, patogeny i szkodniki, wymieniamy grunt pod nasadzenie i stabilizujemy posadzone drzewo. Czynności te zapewnią prawidłowy rozwój drzewa przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i mienia przez wiele lat. Dobry start to podstawa!

POGOTOWIE DRZEWNE

Jesteśmy gotowi do podjęcia nagłych interwencji 24h/7 dni w tygodniu w promieniu do 100 km od Trójmiasta.

Zapewniamy siły i środki do usunięcia szkód, często powstałych po wichurach, intensywnych opadach śniegu. Jesteśmy przygotowani, by uczestniczyć w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych tj. wiatrołomy.