Pielęgnacja Drzew

Dla utrzymania i poprawy zdrowia, wyglądu lub bezpieczeństwa drzewa określamy i wykonujemy stosowne zabiegi pielęgnacyjne oraz usuwamy całe drzewa.

Jesteśmy w stanie wykonać takie zabiegi nawet w najtrudniejszych warunkach dzięki stosowaniu odpowiednich technik: dostępu linowego lub z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego.

Pielęgnacja drzewa zaczyna się na początku jego drogi, tuż po nasadzeniu. To inwestycja, która może przynieść korzyści pod warunkiem, że będzie wykonywana systematycznie i właściwie.

Podobnie jest z opieką nad drzewami sędziwymi i pomnikami przyrody . Tutaj oprócz specjalistycznej, potwierdzonej certyfikatami wiedzy, niezbędne jest doświadczenie i zrozumienie procesu starzenia się drzewa, jako organizmu długowiecznego.

W celu zachowania właściwej struktury, poprawienia kształtu i zapewnienia rozwoju drzewa stosujemy zabiegi pielęgnacyjne m.in.:

  • wycinanie gałęzi krzyżujących i ocierających się o siebie,
  • wycinanie suchych i obumierających gałęzi,
  • zakładanie wiązań i podpór stabilizujących drzewo, zapobiegających wyłamaniu konarów,
  • formowanie i prześwietlanie korony drzewa,
  • odżywiające i zabezpieczające system korzeniowy.

Wszystkie czynności rekomendujemy i dobieramy w zależności od faktycznych potrzeb, kondycji drzewa czy też warunków występujących jego w najbliższym otoczeniu. Opiekę nad drzewami wykonujemy przy użyciu bezpiecznych technik dostępu linowego. Wszelkie prace na drzewie i w jego otoczeniu przeprowadzamy przy pomocy narzędzi ręcznych i elektrycznych stosując biodegradowalne oleje.

Czasami drzewa mogą stanowić bezpośrednie ryzyko dla bezpieczeństwa. Ocena jego stopnia i zastosowanie właściwych metod eliminacji zagrożenia to zadanie dla nas.

Zwróć się do nas o pomoc, gdy drzewa są:

  • w kolizji z infrastrukturą, obiektami użyteczności publicznej, konstrukcjami, ruchem ulicznym,
  • zainfekowane przez patogeny, owady,
  • osłabione przez warunki atmosferyczne (np. burze, wichury),
  • martwe, złamane, słabe, zbutwiałe.

 

 

 

Jesteś zainteresowany? Napisz.