Rozdrabnianie gałęzi

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie gałęzi, które pozostają po wycince lub pielęgnacji drzew, jest ich rozdrobnienie. Sposób ręczny jest czasochłonny i mało efektywny, dlatego oferujemy zrębkowanie mechaniczne gałęzi przy użyciu specjalistycznego rębaka. Uzyskane w ten sposób niewielkie zrębki można wykorzystać jako materiał do ściółkowania terenów zielonych, kompostowania lub na prośbę klienta usunąć.

Jesteś zainteresowany? Napisz.